Sluit menu

Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)? Voor wie van zekerheid en stabiliteit houdt DE ideale oplossing. Het is eenvoudig; je ontvangt een huurprijs die onder de marktprijs ligt, in ruil heb je jarenlange zekerheid van huurinkomsten en enkele fiscale voordelen.

De gemiddelde verhuurder ontvangt jaarlijks maar tien van de twaalf maanden. Omwille van die reden zijn veel huurders op zoek naar meer zekerheid. Samenwerken met een SVK kan misschien wel de oplossing zijn voor dit courant probleem. Daarnaast is een sociaal verhuurkantoor ook een instrument om leegstand en verkrotting tegen te gaan.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes omtrent vastgoed?

 

Wat is een sociaal verhuurkantoor precies?

Sinds de jaren ’70 beschikken we in Belgie over sociale verhuurkantoren, deze werden opgericht omwille van een groot gebrek aan sociale woningen en enorme wachtlijsten voor deze. SVK’s zijn vzw’s die op zoek gaan naar huisvesting bij privé-verhuurders en die dan onderverhuren aan sociale huurders. Ze dienen dus als een tussenpersoon tussen de partijen verhuurder en huurder. Daarnaast doen ze ook aan huurdersbegeleiding.

 

1. Huurgarantie

U hoeft als pandeigenaar niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of achterstallige huur. Het sociaal verhuurkantoor is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

 

2. Onderhoud van de woning

Het sociaal verhuurkantoor is uw huurder, het is dan ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het eind van het contract in de oorspronkelijke staat terug over te dragen.

 

3. Renovatiepremies

Wanneer u plant uw woning te verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunt u genieten van enkele interessante premies. Zo kan u aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en/of de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) en/of de sociale dakisolatiepremie.

 

4. Fiscaal interessant

Onder bepaalde voorwaarden geniet u in de personenbelasting van de Vlaamse belastingvermindering, voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning die verhuurd wordt via een SVK. Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de gemaakte renovatiekosten, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

 

5. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

U heeft recht op een verlaagd belastingtarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als u als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

Ontdek hier nog meer tips over belastingen op huurinkomsten

 

6. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. Daardoor wordt er ook voordeel gecreëerd bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

 

7. Gunstige personenbelasting

Vroeger werd onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten. Sinds enkele jaren is dat niet meer het geval. Evenals bij de private huur, wordt bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

 

8. Geen leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.

 

9. Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..).

 

10. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is dus ook rechtstreeks verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat is een risico dat volledig ten laste valt van het sociaal verhuurkantoor.

Concrete interesse in een sociaal verhuurkantoor?

Schrijf u in op de nieuwsbrief
  • We behandelen uw gegevens net zoals ons vastgoed. Met de grootste zorg.